Käyttöehdot

Käyttämällä tätä palvelua käyttäjänä sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, tulee sinun lopettaa tämän palvelun käyttö välittömästi.


TUNIMOI pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja, palvelua ja sen ulkoasua, rakennetta, sisältöä ja ominaisuuksia milloin tahansa siitä erikseen ilmoittamatta.


RCTARRAT.COM, CARAVANTARRAT.COM, MOTOTARRAT.COM

RCTARRAT.COM, CARAVANTARRAT.COM ja MOTOTARRAT.com ovat TUNIMOI:n rekisteröimiä ja omistamia palveluita.Käyttöoikeudet

Käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua ja sen toimintoja vain palvelussa tarkoitetulla tavalla.Tietosuojaseloste

Käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt Tunimoin verkkokauppapalvelun Tietosuojaselosteen ja sen ehdot ja hyväksyy ne osana näitä käyttöehtoja. Käyttäjä suostuu siihen, että hänen henkilötietojaan tallennetaan ja käsitellään Tietosuojaselosteessa mainitulla tavalla ja tarkoituksiin.Käyttöoikeusrajoitukset

Käyttäjällä ei ole mitään oikeutta kopioida, jäljentää, muokata, ladata, tallentaa, jakaa, tulostaa, uudelleen julkaista tai jälleenmyydä millään tavalla tätä palvelua tai sen osaa tai sisältöä, eikä tässä palvelussa olevaa aineistoa tai sen osaa (kuten mm. logot, tuotekuvat, kuvat, fontit, tekstit, graafinen ilme, ulkoasu) yksityiseen tai kaupalliseen tai muuhun käyttöön ilman TUNIMOI:n etukäteen kirjallisesti erikseen myöntämää lupaa.


Palvelusta tilattujen tuotteiden kopioiminen ja/tai jäljentäminen joko osittain tai kokonaan suoraan tai epäsuorasti itse tai kolmannen tahon kautta on kielletty sekä yksityiseen, kaupalliseen ja muuhun käyttöön. Palvelusta tilattujen tuotteiden jälleenmyynti on kielletty ilman TUNIMOI:n etukäteen kirjallisesti erikseen myöntämää lupaa.

Käyttäjä ei saa millään tavalla suoraan tai epäsuoraan aiheuttaa palvelulle tai sen toiminnalle vahinkoa rikkomalla tai häiritsemällä palvelua tai palvelun toimintaa, palvelun tietoturvaa tai suorituskykyä tai muuta vastaavaa seikkaa.Immateriaalioikeudet

Kaikki omistus-, tekijän- ja immateriaalioikeudet palveluun sekä palvelussa olevaan sisältöön ja aineistoihin ml. käyttäjälle erikseen räätälöidysti suunnitellut aineistot ovat TUNIMOI:n tai niiden yhteistyötahojen omaisuutta. Käyttämällä palvelua käyttäjälle ei siirry mitään oikeuksia palveluun, eikä sen sisältämään sisältöön, aineistoon tai teoksiin.


Kaikki tekijän- ja immateriaalioikeudet käyttäjän/asiakkaan toiveiden mukaisesti valmistettuihin teoksiin (kuten mm. valokuvat, kuvat, piirrustukset, grafiikat, logot, tarrat, maalaukset tai muut teokset) ovat TUNIMOI:n tai niiden yhteistyötahojen omaisuutta. Tilaamalla käyttäjän/asiakkaan toiveiden mukaisia teoksia käyttäjälle/asiakkaalle ei siirry mitään tekijän- ja immateriaalioikeuksia teoksiin.Vastuut ja vastuunrajoitukset


TUNIMOI:n vastuut ja vastuunrajoitukset

Palvelu ja sen sisältö toimitetaan "sellaisenaan". TUNIMOI ei anna mitään takuita palvelun tai palvelussa olevien aineistojen sekä tietojen oikeellisuudesta ja virheettömyydestä, palvelun toimivuudesta tai häiriöttömyydestä, eikä myöskään palvelun keskeytymättömyydestä, luotettavuudesta tai tietoturvallisuudesta.


TUNIMOI ei vastaa mistään suorista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista ja/tai niistä aiheutuvista kuluista ja/tai menetyksistä, jotka aiheutuvat palvelua käyttämällä tai siitä, että palvelua ei pysty käyttämään.


TUNIMOI pidättää oikeuden milloin tahansa siitä erikseen ilmoittamatta keskeyttää tai lopettaa palvelun.


TUNIMOI ei vastaa millään tavalla minkään kolmannen osapuolen palvelusta tai sen sisällöstä, kolmannen osapuolen palveluissa olevista tiedoista tai virheistä, jotka liittyvät tähän palveluun, tuotteisiin, hintoihin tai muuhun vaikka tähän palveluun pääsisi kolmannen osapuolen palvelusta esimerkiksi linkin kautta tai muulla tavoin.


TUNIMOI:lla on oikeus milloin tahansa siitä erikseen etukäteen ilmoittamatta peruuttaa ja/tai poistaa asiakkaan tekemä tilaus tai evätä asiakkaan palvelun käyttö tai poistaa asiakkaan tili.


Mahdollisista väärinkäytöksistä ilmoitetaan viranomaisille.Käyttäjän vastuut

Käyttäjä vastaa kaikkien antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä on velvollinen pitämään omat tietonsa palvelussa aina ajantasalla ja ilmoittamaan heti mahdollisista muutoksista.


Käyttäjä vastaa siitä, että hänen lähettämänsä aineisto on laillista ja että hänellä on lähettämäänsä aineistoon kaikki tarvittavat tekijänoikeudet ja/tai lupa tekijänoikeuden haltijalta / haltijoilta sekä kaikki muut tarvittavat oikeudet ja luvat aineiston käsittelyä ja tulostusta varten.  Käyttäjä vastaa lähettämänsä aineiston tulostuskelpoisuudesta.


Käyttäjä myöntää TUNIMOI:lle kaikki tarvittavat oikeudet lähettämänsä aineiston käsittelyyn, muokkaamiseen ja tulostamiseen liittyen. Käyttäjä myöntää TUNIMOI:lle rajoittamattomat kaikki tarvittavat oikeudet ilman erillistä korvausta muokata, käyttää ja julkaista käyttäjän TUNIMOI:lle lähettämiä aineistoja (mukaanlukien kuvat ja tekstit) TUNIMOI:n ja sen omistamilla verkkosivuilla ja verkkokauppapalveluissa, mainoksissa, lehtijutuissa,  muilla verkkosivuilla ja muissa vastaavissa sekä digitaalisessa että ei digitaalisessa muodossa. TUNIMOI:lla on rajoittamaton oikeus ilman erillistä korvausta käyttää, muokata, tulostaa ja julkaista käyttäjän/asiakkaan toiveiden mukaisesti valmistetuista teoksista kuvia vastaavasti ilman käyttäjältä/asiakkaalta erikseen saatua lupaa.


Käyttäjä vastaa siitä, että hänen lähettämänsä aineisto ei sisällä viruksia tai muita vastaavia tietoturvauhkia tai ole muulla tavoin vahingollista, loukkaavaa, epäasiallista tai laitonta.Evästeet

Palvelussa käytetään evästeitä mm. palvelun käytön mahdollistamiseksi, käytön seurantaan ja tilastointiin, palvelun ja sen sisällön ja ominaisuuksien sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja parantamiseen sekä kohdennettuun markkinointiin. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön.Sovellettava lainsäädäntö ja riitojen ratkaisu

Näihin käyttöehtoihin ja muihin palvelun ehtoihin sovelletaan ensisijaisesti aina Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti aina neuvottelemalla. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, niin riita ratkaistaan ensisijaisesti Helsingin Käräjäoikeudessa.Olen lukenut huolellisesti edellä olevat käyttöehdot ja hyväksyn ne ja sitoudun niitä noudattamaan.